Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

2.Acceptatie van de voorwaarden

De klant accepteert deze algemene voorwaarden en gaat er mee akkoord zodra hij een bestelling plaatst. De verdragsluitende partijen stemmen ermee in gebonden te zijn aan de Oostenrijkse wetgeving. Indien de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het nationale grondgebied heeft of op het nationale grondgebied werkzaam is, kan een vordering tegen hem uitsluitend worden ingesteld door de bevoegde rechtbank die bevoegd is voor het arrondissement waarin hij zijn woonplaats, gewone verblijfplaats heeft. woonplaats of standplaats; dit is niet van toepassing op juridische geschillen die al zijn ontstaan.

3. Beperkingsclausule

Het opnemen van eventuele voorwaarden door de klant, die van deze algemene voorwaarden afwijken, wordt afgewezen tenzij uitdrukkelijk aanvaard door niceshops GmbH

Contractsluiting

4.1 De productpresentatie op de website vormt geen aanbod in juridische zin. Het is een uitnodiging aan de klant om zelf een aanbod te doen. Het aanbod in juridische zin doet de klant door het plaatsen van een bestelling. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt plaats samen met de acceptatie van de bestelling, onmiddellijk na verzending via een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.

4.2 In het overzicht van het assortiment van de online shop www.nooitmeerzweten.be kan de klant de/het gewenste product(en) selecteren door op de knop "In winkelmandje" te klikken. De geselecteerde goederen worden tijdens het bezoek van de klant in de winkelwagen opgeslagen op de website www.nooitmeerzweten.be. Door op de knop "Naar kassa" te klikken naast de goederen in het winkelmandje, gaat het bestelproces verder. Op de volgende pagina wordt de klant gevraagd zich aan te melden bij de online shop, als hij al een account heeft, of om zich nieuw te registreren. De klant selecteert vervolgens de bezorglocatie en de betaalmethode van zijn keuze en voert de gegevens in die nodig zijn voor de betaling. Bij het kiezen van externe betaaldiensten, zoals PayPal, wordt de klant doorgestuurd naar de externe website van de betreffende betalingsdienstaanbieder. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden de gegevens die relevant zijn voor de bestelling samengevat in een "besteloverzicht". Het staat de klant vrij om zijn gegevens nogmaals in het besteloverzicht te controleren en zo nodig te corrigeren, voordat hij zijn bestelling, door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, naar niceshops GmbH verzendt. Door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen die door hem zijn geselecteerd te kopen.

4.3 niceshops GmbH zal na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en de inhoud ervan wordt weergegeven (hierna "Orderbevestiging" genoemd). De orderbevestiging houdt geen aanvaarding in van het aankoopaanbod van de klant door niceshops GmbH. Als niceshops GmbH weigert het contract te sluiten, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail.

5. Opslag van de contracttext

De tekst van het contract, dat wil zeggen de gegevens van de klant en het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kunnen door de klant worden bekeken onder de link "Mijn account" of "Mijn bestellingen". Daarnaast stuurt niceshops GmbH een orderbevestiging en deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

6. Annulerings-/herroepingsrecht

U kunt de goederen zonder opgave van reden binnen 14 dagen retourneren door de goederen terug te sturen. U vindt hier informatie over het retourneren.

Herroepinginstructies

De volgende herroepingsinstructies zijn van toepassing op contracten voor goederen die per post als pakket kunnen worden verzonden.

Herroepingsrecht voor verzending van pakketgoederen

Als consument heeft u het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons

niceshops GmbH
c/o Spedition Koenig
Fatting 11
94113 - Tiefenbach
DE

E-mail: belgie@byebye-sweat.com

Fax: (+43) 720 710740 9000

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om het contract op te zeggen informeren.

U kunt daarvoor ons voorbeeldformulier gebruiken, wat niet verplicht is. Om te voldoen aan de annuleringsperiode, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere verzendmethode dan de gunstige standaardlevering die wij aanbieden) onmiddelijk terugbetalen, uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract aan ons

niceshops GmbH
c/o Spedition Koenig
Fatting 11
94113 - Tiefenbach
DE

terug te sturen of over te dragen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór verstrijken van de deadline van veertien dagen.

Retourzendingen van uit de volgende landen zijn kosteloos:

Oostenrijk, Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Groot-Brittannië, Cyprus.

Retourzendingen uit Italië , Zwitserland en de andere, hierboven niet genoemde landen, dienen door de verzender zelf te worden betaald..

Contracten voor de levering van de goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, kunnen niet worden herroepen.

Gedetailleerde informatie over het retourneren vindt u hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

  1. Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  2. Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
  3. Contracten voor de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van bescherming van gezondheid of hygiëne, indien geopend of gebruikt na levering,
  4. Contracten voor de levering van goederen, indien deze na levering door hun aard onmiskenbaar met andere goederen zijn gemengd,
  5. Contracten voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,
  6. Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd,
  7. Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Klik hier, om een voorbeeld retourformulier te downloaden.

Einde van de herroepingsinstructies

7. Prijzen

1. Alle prijzen zijn totaalprijzen; ze omvatten de verpakkingskosten evenals de wettelijke omzetbelasting (btw).

2. Prijsfouten voorbehouden. Als de juiste prijs hoger is, wordt er contact opgenomen met de klant; in dit geval kan een contract alleen worden gesloten als de klant wil kopen tegen de werkelijke prijs. Als de juiste prijs lager is, wordt deze prijs in rekening gebracht.

8. Verzendkosten

1. Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten berekend. Meer informatie over het bedrag van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen. De toepasselijke btw is inbegrepen in de verzendkosten.

2. Bij betaling onder rembours zijn de rembourskosten extra. Dezen worden niet aan de klant in rekening gebracht, maar hij moet ze rechtstreeks aan de bezorger betalen.

9. Leveringsvoorwaarden

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakketstations.

2. De geschatte levertijd wordt direct in het winkelmandje aangegeven. Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn één dag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van niceshops GmbH in. Voor betaling onder rembours of factuuraankoop, begint de leveringstermijn één dag na de datum van het sluiten van het contract. In andere gevallen begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de bestelling.

3. niceshops GmbHis niet verantwoordelijk wanneer er zich bij leveranciers of fabrikanten problemen voordoen ten aanzien van de. Als levering of naleving van een overeengekomen levertijd onmogelijk is vanwege omstandigheden buiten de schuld van niceshops GmbH om, heeft niceshops GmbH het recht om het contract in zijn geheel of gedeeltelijk te herroepen. niceshops GmbH zal de klant onmiddellijk informeren. Schadeclaims zijn in dit geval uitgesloten. Over bestaande leveringsbeperkingen zal de klant vóór het begin van het leveringsproces worden geïnformeerd.

10. Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud

1. De aankoopprijs is uiterlijk bij levering van de goederen verschuldigd.

2. Tot de volledige betaling is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van niceshops GmbH.

11. Betalingsvoorwaarden

1. niceshops GmbH accepteert de volgende betaalmethoden:

2. Vooruitbetalingen dienen door de klant te worden voldaan binnen 14 dagen nadat het contract is gesloten. De overschrijving dient te geschieden op de bankrekening van niceshops GmbH (de bankgegevens worden verstrekt in de e-mail met de bestelbevestiging en weergegeven in het Impressum.) De verzending vindt plaats na ontvangst van de betaling.

5. Bij betaling per creditcard wordt uw creditcard na het afronden van de bestelling belast. Dit gebeurt ook meteen, wanneer wij de goederen niet op voorraad hebben en pas na enkele dagen kunnen versturen. Onze samenwerkingspartner hiervoor is Six Payment Services. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

6. PayPal - U betaalt het factuurbedrag via de online-aanbieder PayPal. U moet daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren. Na legitimatie met de inloggegevens kunt u de betaling aan ons bevestigen. Verdere instructie krijgt u tijdens het bestelproces. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

12. Garantie

1. Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

2. De garantie is uitgesloten in het geval van defecten veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij onjuist gebruik, onjuiste bediening of niet-geautoriseerde reparatiepogingen.

3. De verkorte verjaringstermijn is niet van toepassing op schade die het gevolg is van een grof nalatig plichtsverzuim van niceshops GmbH of van een opzettelijk grof of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van niceshops GmbH. De verkorte verjaringstermijn geldt verder niet voor schadeclaims op basis van nalatige of opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen wiens nakoming pas een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en op het nakomen waarvan de klant in alle redelijkheid op mag vertrouwen.

4. Wanneer goederen worden afgeleverd met duidelijke transportschade, dan dient u deze schade meteen te reclameren bij de bezorger en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Het niet reclameren of contact opnemen heeft geen consequenties voor de wettelijke garantieaanspraken van consumenten en dient slechts ter ondersteuning van de aanbieder om zijn aanspraken ten opzichte van de met het leveren van de goederen belaste bedrijf of de verzekering geldend te maken.

5. Voor zover er een fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de claims die hieruit voortvloeien rechtstreeks bij de klant indienen. De aansprakelijkheid van niceshops GmbH onder de garantie is uitgesloten.

13. Vrijwaring

1. Schadeclaims tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, zolang niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld.

<p>2. Onverlet blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid als gevolg van nalatige of opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen, of indien conform de productaansprakelijkheidswetgeving of vanwege nalatigheid bij het afsluiten van het contact of vanwege overig plichtsverzuim of onrechtmatige aanspraken op vergoeding van materiële schade van verplichte aansprakelijkheid sprake is..Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen wiens nakoming pas een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en op het nakomen waarvan de klant in alle redelijkheid op mag vertrouwen.</p>

14. Recht op verrekening, recht van retentie<

1. De klant heeft geen recht op verrekening van onze vorderingen, tenzij de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld, of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om te verrekenen met onze vorderingen als hij claims voor gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract claimt.

2. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op hetzelfde koopcontract.

15. Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in het Privacybeleid.

16. Bescherming van minderjarigen

De afgifte van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is bij wet verboden. Onze aanbiedingen met betrekking tot alcohol zijn daarom exclusief voor volwassenen. Met uw bestelling bevestigt u dat de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden / wijzigingsvoorbehoud

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is voor de eliminatie van naderhand optredende gelijkwaardigheidsstoornissen of voor aanpassing aan veranderde wettelijke of technische randvoorwaarden We informeren de klant over een wijziging op het laatst bekende e-mailadres van de klant door de inhoud van de gewijzigde regelingen te melden. De wijziging wordt een integraal onderdeel van het contract wanneer de klantniet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging van het contract schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname in het contract.

Splitsbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Contracttaal

De beschikbare taal voor het contract is Nederlands